پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ارن‍ج‍ی‌ه‍ا، ه‍وم‍ان‌، ۱۳۴۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍وان‍ان‌ -اع‍ت‍ی‍اد
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- ای‍ران‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ظف‍ر، س‍ی‍دم‍ه‍رداد
ن‍ارن‍ج‍ی‌ه‍ا، ه‍وم‍ان‌، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
آب‍ژ، اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ طب‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌
دان‍ژه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف و وابستگی به مواد در ایران
تهران bتلفن ناشر :, 34524888نمابر ناشر ;, 38021888آدرس ناشر :خیابان استاد مطهری خیابان سلیمان خاطر، کوچه اسلامی ، نبش بانه ، پلاک ۲/۴ دانژه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰،/‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۴۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نحوه ارتباط موثر با فرزند مصرف کننده موادمخدر، روان گردان یا توهم زا
مظفر، سیدمهرداد ؛  تهران bتلفن ناشر :, 39736035390نمابر ناشر ;, 98867466آدرس ناشر :انقلاب منیری جاوید پلاک 78 آبژ، ابن سینا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۵۴‌ن۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
۴۴[چهل و چهار ]باور غلط جوانان درباره اعتیاد
نارنجی ها، هومان ، ۱۳۴۸- ؛  تهران انتشارات طب و جامعه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۴‬,‭‌ن۲‌چ۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک