پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ام‍دار، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ن‍ج‍ش‌
 
پدیدآور:
ن‍ام‍دار، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شاخص های سنجش و ارزیابی عملکرد مبارزه با مواد مخدر
موسسه مطالعات و تحقیقات مواد مخدر ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۴۶۵ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
نحوه اعمال مقررات راجع به تخفیف ، تعلیق و آزادی مشروط در جرائم مواد مخدر
نامدار، سعید ؛  آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۵۰۶پ‌ غ‍ی‍رچ‍اپ‍ی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک