پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌
س‍ازگ‍اری‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۳-
ک‍ل‍ی‍ن‍ک‌، ک‍ری‍س‌ ال‌
 
ناشر:
ات‍ق‍ی‍اء
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌
ن‍ی‍ک‌ آم‍وز
ن‍ی‍ک‌آم‍وز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل نیک آموز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ن۴‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رفتار درمانی
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل اتقیاء   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷‌ن۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان درمانی اعتیاد
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل نیک آموز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۶‬,‭‌ن۴ر۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
علل اعتیاد و روشهای پیشگیری و درمان آن
نریمانی ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  اردبیل شیخ صفی الدین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۴‌ع۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کنار آمدن با چالشهای زندگی
کلینک ، کریس ال ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌ک۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک