پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍رن‍وش‍ت‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۰-
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍وش‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
صد سوال والدین در مورد اعتیاد خطوط راهنمای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و پیشگیری از عود
ابراهیمی ، علی اکبر، ۱۳۵۰- ؛  اصفهان نشرنوشته   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ص۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک