پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر روان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
س‍ازگ‍اری‌
 
پدیدآور:
س‍اپ‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، ان‍درو، ۱۹۴۳-
م‍ه‍ری‍ار، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۱۵-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر روان‌
ن‍ش‍ر روان‌ پ‍وی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
ساپینگتون ، اندرو، ۱۹۴۳- ؛  [تهران ] نشر روان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌س۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد :پیشگیری و درمان
مهریار، امیرهوشنگ ، ۱۳۱۵- ؛  تبریز نشر روان پویا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۸۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک