پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍ک‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۰۰- ۱۳۶۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍ک‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۰۰- ۱۳۶۶
 
پدیدآور:
اص‍لان‌ پ‍ور، س‍م‍ی‍را،۱۳۴۳-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د و ام‍ور ای‍ث‍ارگ‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نخل های تشنه ، کنارهای سیراب
اصلان پور، سمیرا،۱۳۴۳- ؛  تهران سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی ، نشر شاهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌ف‍لا۸۵،‌ن۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک