پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ دوازده‌ق‍دم‍ی‌
م‍واد م‍خ‍در
م‍واد ن‍ی‍روزا -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ت‍ی‍س‍ون‌، م‍ری‌
م‍ح‍م‍دی‌، ک‍ورش‌
ن‍اج‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۴۵-
 
ناشر:
ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد آورها
تیسون ، مری ؛  اصفهان هنرهای زیبا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ت۹‌ت۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سنت های دوازده گانه الانان
شرکت اطلاع رسانی پیام ؛  اصفهان هنرهای زیبا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۷۴۰‬,‭‌س۸۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اعتیاد
ناجی ، مجتبی ، ۱۳۴۵- ؛  اصفهان هنرهای زیبا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن۲ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مواد مخدر و اعتیاد به آن : انواع ، سبب شناسی و پیشگیری
محمدی ، کورش ؛  اصفهان هنرهای زیبا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۳۴۵‌م۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک