پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : وج‍د( م‍واد م‍خ‍در)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ای‌ ت‍وه‍م‌زا
داروه‍ای‌ روان‍گ‍ردان‌
م‍واد م‍خ‍در
وج‍د( م‍واد م‍خ‍در)
 
پدیدآور:
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ح‍ک‍م‍ت‌، م‍ان‍ا، ۱۳۶۰-
دژک‍ام‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ، ۱۳۵۳-
س‍ل‍طان‍ی‌ن‍ژاد، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
طاه‍ری‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۶-
ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍دزاده‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
م‍ب‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ی‍ر ف‍خ‍رائ‍ی‌، ش‍ه‍لا
ک‍اش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۹-
ک‍اش‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ک‍ری‍م‍ی‌، رام‍ی‍ن‌
ک‍س‍م‍ت‍ی‌، م‍ه‍ن‍از، ۱۳۳۹-
 
ناشر:
دان‍ژه‌
دن‍ی‍س‌
راه‌ ف‍ردا
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ م‍ع‍اون‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وپ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
ش‍لاک‌
ع‍اب‍د
ف‍ردوس‌
م‍اه‍ت‍اب‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ غ‍ذا و دارو
ک‍ت‍اب‌ س‍م‍ن‍گ‍ان‌
ک‍ردگ‍ار
ک‍ش‍ف‌ ال‍غ‍طاء
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اکس ، آیا واقعا مضر است ؟
کریمی ، رامین ؛  تهران شلاک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭و۳‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اکستازی ، اطلاعات کاربردی برای گروه پزشکی ( فارماکولوژی ، توکسیکولوژی ، بالینی و آزمایشگاهی )
سلطانی نژاد، کامبیز ؛  تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت غذا و دارو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۶۶۶‬,‭و۳،۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سراب شادی
طاهری ، یدالله ، ۱۳۴۶- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭و ۳ط۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
از اکستازی چه می دانیم ؟
کسمتی ، مهناز، ۱۳۳۹- ؛  اهواز کردگار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭و۳‌ک۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جوانان و پدیده ی شوم اعتیاد به روان گردان ها؛ رهاورد زهرآگین هزاره ی سوم :آشنایی با قرص های اکستازی ، کراک ، ماری جوانا
دژکام ، محمدرضا ، ۱۳۵۳- ؛  تهران دنیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭د۴۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اکستازی :حقایقی برای نوجوانان و خانواده ها
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭‌ج ۴‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اکستازی جنون مرگ
میر فخرائی ، شهلا ؛  تهران سازمان بهزیستی استان تهران معاون امور فرهنگی وپیشگیری   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۷۶،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اکستازی مرگ مدرن
حکمت ، مانا، ۱۳۶۰- ؛  تهران ماهتاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ح۷۶‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اکستاسی آغاز یا پایان شادی :سوء مصرف اکستاسی و مروری بر انواع مواد و داروهای اعتیادآور طبیعی و صنعتی
کاشی ، مرتضی ؛  سمنان bتلفن ناشر : ۴۴۴۹۵۸۵-۰۲۳۱,آدرس ناشر :سمنان - بلوار نهضت شمالی ، ساختمان ۸۲۶ ، واحد ۳ کتاب سمنگان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭و۳،‌ک۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اکستاسی
علی محمدزاده ، خلیل ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۲۲‬,‭و۳‌ع۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
داروهای روان گردان و قرص اکستاسی
مبینی ، محمد ؛  قم کشف الغطاء   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۱۷د۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
از خشخاش تا اکستاسی :مروری علمی بر انواع مواد مخدر و روان گردان
کاشی ، علی ، ۱۳۵۹- ؛  تهران راه فردا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ک۱۷۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک