پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزی‍ری‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ای‍ت‍ال‍ی‍ا
طرح‌ ج‍ام‍ع‌
 
پدیدآور:
وزی‍ری‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
[س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍وادم‍خ‍در]
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ل‍م‍ان‌
پ‍رش‍ک‍وه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی درمان سوء مصرف کنندگان مواد
وزیریان ، محسن ؛  تهران پرشکوه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌م۷ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش سفر مطالعاتی به کشور ایتالیا (۱۸ تا ۲۷ نوامبر برابر با ۲۷ آبان تا ۶ آذر۱۳۸۱)
وزیریان ، محسن ؛  تهران [ستاد مبارزه با موادمخدر]   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۵۳۷گ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد(ویژه پزشکان )
تهران سلمان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭ر۲۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرح جامع جمع آوری ، سازماندهی و کمک رسانی به معتادان با رویکرد درمان ، کاهش آسیب و اردوگاه کاردرمانی
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، اداره کل امور درمان ، بازپروری و حرفه آموزی ؛  ریاست جمهوری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۴۳۰ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی اثربخشی آموزش های پیشگیرانه از مصرف مواد مخدر در خوابگاه های دانشجویی دانشگا های علوم پزشکی
وزیریان ، محسن ؛  تهران ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۵۲۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک