پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : وق‍ت‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آوت‌ ل‍وک‌ -- م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وق‍ت‌ - ت‍ن‍ظی‍م‍
وق‍ت‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌
 
پدیدآور:
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍ری‍ان‌
ج‍ی‌، راس‌
روش‌، روب‍رت‍ا
ه‍اب‍راک‍ن‌، ج‍و
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
راش‍ی‍ن‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ غ‍زال‌ ، س‍ائ‍س‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کار زیاد
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷‌ج۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز آوت لوک ۲۰۰۲ در کوتاه مدت
هابراکن ، جو ؛  تهران کتاب غزال ، سائسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷‍ه۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب کوچک بزرگ مدیریت زمان :رموز استفاده بهتر از وقت در زندگی و کار برای همه
تریسی ، برایان ؛  تهران راشین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹/۲‬,‭و۷‍ت۳۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش های بریان تریسی :وقت طلاست :استفاده از مدیریت زمان در زندگی شخصی و حرفه ای
تریسی ، بریان ؛  تهران راشین   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷‌ت۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان
روش ، روبرتا ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭ر ۹‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک