پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ورک‍اظم‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- درم‍ان‌
ای‍دز
س‍ی‍گ‍ار -- اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
پ‍ورک‍اظم‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
پ‍ورک‍اظم‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
ن‍اه‍ی‍د
ن‍ش‍ر ب‍چ‍ه‌ه‍ا س‍لام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترک اعتیاد
پورکاظمی ، لطفعلی ؛  [تهران ] نشر بچه ها سلام   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹‌ت۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیگار سکته ، سرطان
پورکاظمی ، لطفعلی ؛  تهران ناهید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۹۸۱‬,‭د۳‌پ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایدز در ایران و جهان
پورکاظمی ، لطفعلی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران ناهید   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۰۷‬,‭‌پ۸۷،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد و درمان آن
پورکاظمی ، لطفعلی ؛  کرمانشاه دفتر تحقیقات کاربردی استان کرمانشاه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک