پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ول‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ول‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍رن‍ه‍ام‌ ، آدری‍ان‌ ، ۱۹۵۳ - م‌nairdA ,mahnruF .
 
ناشر:
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی پول
فرنهام ، آدریان ، ۱۹۵۳ - م nairdA ,mahnruF . ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۲۲۲/۳‬,‭‌ف۴ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک