پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ری‍س‍ت‍ن‍س‍ن‌، لاری‌، ۱۹۴۱ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍س‍ت‍ن‍س‍ن‌، لاری‌، ۱۹۴۱ - م‌
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی آزمایشی
کریستنسن ، لاری ، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۸۱‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک