پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ج‍ل‍س‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ج‍ل‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
ج‍ی‌، راس‌
م‍ی‍ل‍ر، راب‍رت‌ ف‍ی‍ن‍چ‌، ۱۹۴۴-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ق‍دی‍ان‍ی‌
ه‍ن‍رپ‍اری‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدیریت موثر جلسات :چگونه می توان از مشارکت مفید و موثر اشخاص در برگزاری جلسات بهره مند شد
میلر، رابرت فینچ ، ۱۹۴۴- ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۴/۵‬,‭‌م۹ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جلسه گروهی
جی ، راس ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۴۸۵‬,‭‌ج۹‌ج۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تفکر سریع ( حضور درجلسه :)تاثیرگذاری درمباحثه ...
جی ، راس ؛  تهران هنرپارینه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۴/۵‬,‭‌ج۹‌ت۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک