پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍ل‍ی‍ن‍ک‍ه‌، ک‍ری‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازگ‍اری‌
 
پدیدآور:
ک‍ل‍ی‍ن‍ک‌، ک‍ری‍س‌ ل‍ی‍ن‌، ۱۹۴۴ - م‌
ک‍ل‍ی‍ن‍ک‍ه‌، ک‍ری‍س‌
 
ناشر:
رس‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
س‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی
کلینکه ، کریس ؛  تهران سپند هنر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل مهارتهای زندگی :روشهای مقابله با اضطراب ، افسردگی ، تنهایی و...
کلینک ، کریس لین ، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران رسانه تخصصی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌م۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک