پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍م‍ال‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وادم‍خ‍در
 
پدیدآور:
ک‍م‍ال‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی شیوع مصرف موادمخدر در جمعیت شهرک احمدآباد مستوفی ( شهرستان اسلامشهر)
کمالی نیا، محمد ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۹ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک