پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ی‍ش‌ م‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍زاده‌ م‍وس‍وی‌، س‍ی‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
ک‍ی‍ش‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
افغانستان ، ریشه یابی و بازخوانی تحولات معاصر
علیزاده موسوی ، سیدمهدی ، ۱۳۴۹- ؛  قم کیش مهر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵۶‬,‭‌ع۴۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک