پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ک‍ی‍وان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ورف‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ک‍ی‍وان‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ ع‍ل‍وم‌ اع‍ص‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر تزریق درون ( 7_W مهارکننده اختصاصی کالمودولین )بر روی تحمل به اثرات ضد دردی مرفین در رتهای آدرنالکتومی
یعقوبی ، کیوان ؛  علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم اعصاب   ،
شماره راهنما: ۹۳۵پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک