مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍خ‍ارای‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍خ‍ارای‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۹-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
پ‍ژواک‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران
بخارایی ، احمد، ۱۳۳۹- ؛  تهران پژواک جامعه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌ب۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری جامعه ای
بخارایی ، احمد، ۱۳۳۹- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ب۳۳‌م۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک