مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ درم‍ان‍ی‌
م‍س‍ای‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
آزادارم‍ک‍ی‌ ، ت‍ق‍ی‌
ق‍اض‍ی‌، ق‍اس‍م‌، ۱۳۱۲-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه ها و روشهای مشاوره و روان درمانی
قاضی ، قاسم ، ۱۳۱۲- ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۵‬,‭‌ق۲د۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مسائل اجتماعی
آزادارمکی ، تقی ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۳۱‬,‭آ۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک