مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ژواک‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍خ‍ارای‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۹-
 
ناشر:
پ‍ژواک‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران
بخارایی ، احمد، ۱۳۳۹- ؛  تهران پژواک جامعه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۱۱‬,‭‌ب۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک