مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌، ن‍ورال‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌ ن‍ورال‍ه‌
خ‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌، ن‍ورال‍ه‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌)
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ام‍واد م‍خ‍در، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ (آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌)
م‍ه‍رال‍م‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تفکر انتقادی
خلیل زاده ، نوراله ؛  قم مهرالمیرالمومنین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۹۰/۳‬,‭‌خ ۸‌ت۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روابط ساختاری سیستم های مغزی رفتاری ، عاطفه منفی ، افسردگی و مشکلات تنظیم هیجانی با ولع مصرف در مصرف کنندگان مواد مخدر
خلیل زاده نوراله ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۰۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی تاثیر مداخلات درمان ، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی در کاهش بیماری های همراه روانی و جسمی ( ارومیه )
خلیل زاده ، نوراله ؛  تهران ستاد مبارزه بامواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (آذربایجان غربی )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۹۳۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
میزان شیوع بیماری های همراه روانی و جسمی در متقاضیان مداخلات درمان ، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی ( ارومیه )
سلیمانی ، اسماعیل ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (آذربایجان غربی )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۳۹۸ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
علل و عوامل موثر در بروز اعتیاد در استان آذربایجان غربی
خلیل زاده ، نوراله ؛  استان آذربایجان غربی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات و آموزش (آذربایجان غربی )   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۰۷۶ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک