مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍رب‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
وال‍دی‍ن‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
 
پدیدآور:
ق‍ادری‌، س‍ل‍م‍ان‌، ۱۳۶۲-
ق‍رب‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۵-
 
ناشر:
آرون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد نوجوانان :راهنمای درمان اختلال سوء مصرف مواد
قادری ، سلمان ، ۱۳۶۲- ؛  تهران آرون   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۱۵د۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین فرزندپروری و الگوهای رفتاری با نوجوانان
قادری ، سلمان ، ۱۳۶۲- ؛  تهران آرون   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹/۱۵‬,‭‌ق۲ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر
قربانی ، غلامعلی ، ۱۳۵۵- ؛  تهران آرون   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۴۳‌ع۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری و درمان مصرف مواد مخدر و محرک ( :ویژه خانواده های بیماران وابسته به مواد)
قادری ، سلمان ، ۱۳۶۲- ؛  تهران آرون   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ق۱۵ر۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک