مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۲۸۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۲۸۵-
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی
آریانپور کاشانی ، عباس ، ۱۲۸۵- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲آ۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی یک جلدی
آریانپور کاشانی ، عباس ، ۱۲۸۵- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲آ۴۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک