مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آزاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
آزاد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۶-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
پ‍اژن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی :ضمیمه طبقه بندی [ VI MSD دی .اس .ام .آی .وی ]
آزاد، حسین ، ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭آ۴آ۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی کودک ( آسیب شناسی روانی کودک )به ضمیمه طبقه بندی بیماریهای روانی براساس 111 - MSD وR - 111 - MSD
آزاد، حسین ، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ] پاژنگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک