مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۳۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۳۶-
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
آزاد ارمکی ، تقی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭آ۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک