مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍م‍ن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ف‍رح‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
م‍ی‍رح‍اج‌، س‍م‍ی‍را
 
ناشر:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه میزان خودکنترلی و اختلال لجبازی - نافرمانی در کودکان با والدین معتاد و کودکان با والدین غیر معتاد
فرحی ، سمیه ؛  آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سمنان ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۰۵۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه عملکرد خانواده با نگرش و استعداد نسبت به اعتیاد در دانش آموزان متوسطه
میرحاج ، سمیرا ؛  آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سمنان روانشناسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۱۹۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک