مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آق‍ارف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
آق‍ارف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ادب‍ی‍ات‌، ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین جامعه شناختی تأثیر طرد اجتماعی بر گرایش به مصرف مواد مخدر ( مطالعه موردی : شاغلان مراکز ترک و بازتوانی معتادان در شهر تهران )
آقارفیعی ، محسن ؛  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ادبیات ، علوم انسانی و اجتماعی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۰۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک