مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آل‍ب‍ات‍روس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
ف‍رخ‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۲-
ن‍ارن‍ج‍ی‌ ه‍ا، ه‍وم‍ان‌
 
ناشر:
آل‍ب‍ات‍روس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
از تدخین سیگار تا ...استعمال کرک
فرخو، محمدرضا، ۱۳۲۲- ؛  تهران آلباتروس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
۵۰سوال شایع درخصوص پیشگیری و درمان اعتیاد در جامعه کار و تولید
نارنجی ها، هومان ؛  تهران آلباتروس   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ن ۱۶‌س۲‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک