مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آک‍ن‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آک‍ن‍ه‌
 
پدیدآور:
چ‍او، آن‍ت‍ون‍ی‌ س‍ی‌C ynohtnA ,uhC.
 
ناشر:
س‍پ‍ه‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آکنه
چاو، آنتونی سی C ynohtnA ,uhC. ؛  قم سپهر اندیشه .   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۱/۶۸‬,‭‌ف‍لا۶آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک