مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آی‍زن‍ک‌، ه‍ان‍س‌ ی‍ورگ‍ن‌، ۱۹۱۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
آی‍زن‍ک‌، ه‍ان‍س‌ ی‍ورگ‍ن‌، ۱۹۱۶-
 
ناشر:
رش‍د
س‍خ‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واقعیت و خیال در روانشناسی
آیزنک ، هانس یورگن ، ۱۹۱۶- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۴۵‬,‭آ۹و۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جرم و شخصیت
آیزنک ، هانس یورگن ، ۱۹۱۶- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭آ۹‌ج۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک