مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ادب‍ی‍ات‌، ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
آق‍ارف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ گ‍ل‌ ت‍پ‍ه‌، م‍ی‍ن‍ا
وطن‌ خ‍واه‌ ب‍ی‍ل‍داش‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
 
ناشر:
ادب‍ی‍ات‌، ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش حمایت اجتماعی در بهبود سلامت روان زنان معتاد( مطالعه موردی :کمپ بانوان - مرکز بهبود گستران همگام )
ابراهیمی گل تپه ، مینا ؛  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ادبیات ، علوم انسانی و اجتماعی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۵۴۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین جامعه شناختی تأثیر طرد اجتماعی بر گرایش به مصرف مواد مخدر ( مطالعه موردی : شاغلان مراکز ترک و بازتوانی معتادان در شهر تهران )
آقارفیعی ، محسن ؛  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ادبیات ، علوم انسانی و اجتماعی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۰۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه کیفی شرایط و عوامل مستعد کننده مصرف مواد در افراد متأهل
وطن خواه بیلداشی ، خدیجه ؛  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ادبیات ، علوم انسانی و اجتماعی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۵۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک