مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادب‍ی‍ات‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍ش‍ن‍واره‌ ش‍ع‍ر، ق‍طع‍ه‌ ادب‍ی‌ و داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ ج‍وان‌( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۸۱ : اراک‌)
ش‍ه‍ب‍از، ح‍س‍ن‌، ۱۲۹۹-
ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ج‍م‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌
م‍ح‍م‍درض‍ا ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیری در بزرگترین کتابهای جهان
شهباز، حسن ، ۱۲۹۹- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۰۶۵‬,‭‌ف۲‌ش۹۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رهایافتگان از مرگ :چگونه بر بیماریهای مهلک و حوادث سخت میتوان پیروز شد
کاظم موسوی ، محمدرضا، گردآورنده و مترجم ؛  تهران محمدرضا کاظم موسوی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۰۶۵‬,‭‌ف۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دوباره با خویشتن :رهاورد اولین جشنواره شعر، قطعه ادبی و داستان کوتاه جوان ( انسان سالم ، جامعه امیدوار)
جشنواره شعر، قطعه ادبی و داستان کوتاه جوان ( نخستین :۱۳۸۱ : اراک ) ؛  اراک انجمن فرهنگی هنری استان مرکزی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۲۷‬,‭‌ج۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک