مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ص‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۶-
ن‍وروس‍ی‍س‌، م‍اری‍ج‍ا
گ‍ودرزی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۵-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌: س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها با0.11 sspS
نوروسیس ، ماریجا ؛  تهران کانون نشر علوم : سیمین دخت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ن۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در علوم اجتماعی :همراه با دستورات SSPS و نحوه تفسیر خروجی ها
گودرزی ، سعید، ۱۳۵۵- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌گ۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر پردازش و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارssps۲۰( :مفاهیم اولیه و آموزش تصویری )
صفری ، حسین ، ۱۳۵۶- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ص۷‌م۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک