مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ .ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
اخ‍وان‌م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۶۳-
ح‍ی‍دری‌ چ‍روده‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۵-
ن‍وروس‍ی‍س‌، م‍اری‍ج‍ا
ک‍ی‍ن‍ی‍ر، پ‍ل‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ش‍ای‍گ‍ان‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌: س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [01 SSPSاس .پی .اس .اس .ده ]
کینیر، پل ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ک۹‌ک۲۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها با0.11 sspS
نوروسیس ، ماریجا ؛  تهران کانون نشر علوم : سیمین دخت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ن۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی نرم افزار sspS با تاکید بر روش تحقیق و آمار بر اساس سرفصل های مصوب آموزش عالی ...
حیدری چروده ، مجید، ۱۳۴۵- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ح۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آزمون فرضیه با نرم افزارSSPS
اخوان مهدوی ، محسن ، ۱۳۶۳- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲،‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک