مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ت‍ات‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۲ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ران‌ -- آم‍وزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ات‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۲ - م‌
 
ناشر:
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روانشناسی در آموزش مدیریت
استات ، دیوید، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک