مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
thinking styles
اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌
م‍وادم‍خ‍در
گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد
 
پدیدآور:
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ خ‍واه‌ ، طی‍ب‍ه‌
س‍ی‍دی‌، ف‍ران‍ک‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ( اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌ )
وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
نقشه راهنمای استان مرکزی
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ؛  استان مرکزی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۷ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی گرایش به مصرف مواد در معتادان بر اساس سبک های دلبستگی و سبک های تفکر مادران آنها
حقیقت خواه ، طیبه ؛  آزاد اسلامی ، واحد استان مرکزی ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۹۸۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی علل وعوامل موثر بر اعتیاد در استان مرکزی
جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری ؛  استان مرکزی سازمان بهزیستی استان مرکزی ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان مرکزی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۵۲ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
شناخت علل و عوامل موثر در گرایش به مصرف مواد، خرید و فروش قاچاق از زندانیان جدید الورود به زندان استان مرکزی در سال ۱۳۹۶
سیدی ، فرانک ؛  استان مرکزی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ، دفتر تحقیقات و آموزش ( استان مرکزی )   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۵۳۷ط
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک