مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
ال‍ک‍ل‍ی‍س‍م‌ -- ع‍وارض‌ و ع‍واق‍ب‌
ج‍وان‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ص‍رف‌ ال‍ک‍ل‌
 
پدیدآور:
ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
زه‍دی‌، ه‍ادی‌
س‍ج‍ادی‌، س‍ی‍داب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
م‍ع‍ب‍ودی‍ان‌، ب‍ه‍روز
 
ناشر:
دان‍ژه‌
س‍ف‍ی‍ر ص‍ادق‌
ق‍ل‍م‌ آش‍ن‍ا
ن‍ش‍ر م‍ه‍ر
پ‍ی‍ام‌ ک‍ل‍ی‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الکلیسم = کلیسم >و اثر سوء الکل بر بدن
تنکابنی ، محمدباقر ؛  تهران نشر مهر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۴۲‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الکلیسم ( :سبب شناسی - اختلالات مرتبط - رویکردهای درمانی )
معبودیان ، بهروز ؛  تهران قلم آشنا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۴۲‬,‭‌ف‍لا۷‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
الکل
جزایری ، علیرضا ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۲۴۲‬,‭‌ج ۷‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تهاجم پنهان ۱( پژوهشی راجع به مشروبات الکلی و مواد مخدر)
زهدی ، هادی ؛  مشهد پیام کلیدر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴/۷‬,‭ز۹‌ت۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر علل گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی با تجدید نظر کامل و اصلاحات
سجادی ، سیدابوالفضل ؛  قم سفیر صادق   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۱۳۵‬,‭‌س۳د۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک