مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ح‍ق‍ق‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد - ای‍ران‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
ص‍دری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ح‍ق‍ق‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از اعتیاد( با تمرکز بر نقش خانواده و مدرسه )
صدری ، اسماعیل ؛  اردبیل انتشارات محقق اردبیلی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ص۴‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک