مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ه‍ارم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۴۷-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ه‍ارم‌
ن‍ش‍ر چ‍ه‍ارم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان اعتیاد
عزیزی ، عبدالرضا، ۱۳۴۷- ؛  مشهد انتشارات چهارم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۳۵‌پ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد چیست ؟ نیاز، جرم ، یا بیماری ؟
عزیزی ، عبدالرضا ؛  مشهد نشر چهارم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ع۳۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک