مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ال‍زاک‌، اون‍وره‌ دو، ۱۷۹۹- ۱۸۵۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌--ق‍رن‌۱۹
 
پدیدآور:
ب‍ال‍زاک‌، اون‍وره‌ دو، ۱۷۹۹- ۱۸۵۰
 
ناشر:
س‍پ‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اوژنی گرانده
بالزاک ، اونوره دو، ۱۷۹۹- ۱۸۵۰ ؛  تهران سپهر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ب۲۸‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک