مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍خ‍ش‍ی‌ ن‍ژاد، ح‍م‍ی‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ب‍خ‍ش‍ی‌ ن‍ژاد، ح‍م‍ی‍ده‌
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی متابولیت های مغز با طیف سنجی تشدید مغناطیسی )SRM( در معتادان به سوءمصرف مت آمفتامین با نقایص شناختی
بخشی نژاد، حمیده ؛  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران پزشکی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۶۱۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک