مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ه‍رام‌ پ‍ور، ب‍ه‍م‍ن‌،- ۱۳۴۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در
 
پدیدآور:
ب‍ه‍رام‌ پ‍ور، ب‍ه‍م‍ن‌،- ۱۳۴۱
 
ناشر:
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍ه‍رام‍پ‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مخدر در جهان امروز
بهرام پور، بهمن ،- ۱۳۴۱ ؛  نقده بهمن بهرامپور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۰۱‬,‭‌ب۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک