مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍وس‍ار، آن‍دره‌، ۱۹۲۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رائ‍م‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍وس‍ار، آن‍دره‌، ۱۹۲۶-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بزهکاری بین المللی
بوسار، آندره ، ۱۹۲۶- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ب۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک