مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ی‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۲۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۲۱-
 
ناشر:
ره‍ی‍اف‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق و سنجش در علوم تربیتی و روانشناسی
بیانی ، احمد، ۱۳۲۱- ؛  تهران رهیافت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ب۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک