مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ت‍اون‍ن‍د، آن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍اون‍ن‍د، آن‍ی‌
 
ناشر:
ف‍راروان‌
م‍ه‍ر ق‍ائ‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چگونه به قاطعیت برسیم
تاونند، آنی ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ت ۲‌چ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودشناسی
تاونند، آنی ؛  اصفهان مهر قائم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ت ۲‌خ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک