مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍لاش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ق‍ل‍ب‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
 
پدیدآور:
اب‍ج‍ی‌ اوغ‍ل‍و، ن‍ژات‌، ۱۹۳۴ - م‌
زل‍ن‍ی‍ن‌، ولادی‍م‍ی‍ر ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍ووی‍چ‌، ۱۸۸۱-
م‍ق‍ی‍م‍ی‌ آذری‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر،۱۳۱۹-
 
ناشر:
ت‍لاش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قلب را چگونه باید تقویت کرد؟
زلنین ، ولادیمیر فیلیپوویچ ، ۱۸۸۱- ؛  تهران تلاش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۸۱‬,‭ز۸‌ق۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی اصطلاحات روانشناسی
مقیمی آذری ، محمد باقر،۱۳۱۹- ؛  تبریز تلاش   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌م۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طب گیاهی
ابجی اوغلو، نژات ، ۱۹۳۴ - م ؛  تهران تلاش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RS‬,‭۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۲ط۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک