مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ --ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ --ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ ( ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌)
ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ش‌
 
پدیدآور:
ب‍وردی‍و، پ‍ی‍ر، ۱۹۳۰erreiP ,ueidruoB -
ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر،۱۹۴۷-
ک‍رای‍ب‌ ، ی‍ان‌nai ,biarc
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه کنش :دلایل عملی و انتخاب عقلانی
بوردیو، پیر، ۱۹۳۰erreiP ,ueidruoB - ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ب۹۳‌ن۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اجتماعی مدرن
کرایب ، یان nai ,biarc ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۴‬,‭‌ک۴‌ن۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و ساختار اجتماعی :درآمدی به مباحث جامعه شناسی شناخت
همیلتون ، پیتر،۱۹۴۷- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۱۷۵‬,‭‍ه۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک