مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍رائ‍م‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رای‍م‌ ف‍رام‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ع‍دی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۲-
ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌ ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۳۴۴-
دی‌ لای‍م‍ن‌، م‍ی‍ش‍ل‌
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ ج‍م‌
م‍ی‍زان‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ل‍ی‍س‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در ن‍اج‍ا، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی بنیادی درباره ی جرائم سازمان یافته ی فراملی با تاکید بر :ص شست و شوی درآمد ناشی از جرم ╗
اسعدی ، حسن ، ۱۳۱۲- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۲‬,‭‌ف‍لا۵،‌پ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جرایم سازمان یافته
دی لایمن ، میشل ؛  تهران جهان جام جم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۹‬,‭د ۲‌ج۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جرایم فراملی سازمان یافته و تشکیلاتی
بیابانی ، غلامحسین ، ۱۳۴۴- ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، دفتر تحقیقات کاربردی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۲۵۲‬,‭‌ب ۹‌ج۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک