مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌ف‍رد، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌ه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌ف‍رد، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ ن‍وی‍ن‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش تحلیل خانواده :روان شناسی خانواده به زبان ساده
جهانشاهی فرد، سعید، ۱۳۴۹- ؛  یزد علم نوین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ج۹۳ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های فرزندپروری :روشی برای ساختن شخصیت سالم و پیشگیری از مشکلات روانی در فرزندان
جهانشاهی فرد، سعید، ۱۳۴۹- ؛  تهران , قم کتاب ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۹ ,
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌ج۹۳‌ت۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک